Jaarrekening in Den Bosch

Een jaarrekening is een financieel eindverslag van een onderneming dat ieder jaar wordt opgesteld. Deze jaarrekening geeft in grote lijnen weer wat er het afgelopen jaar met de onderneming is gebeurd. Uw boekhouder in Den Bosch; 0900 Boekhouder, stelt eenmaal per jaar uw jaarrekening op conform wettelijke richtlijnen. In deze uitgebreide financiële rapportage nemen wij ook een kasstroomoverzicht, staat van herkomst en besteding van uw middelen middelen en uw financiële en fiscale positie op. Deze overzichten kunnen bijvoorbeeld van belang zijn bij de aanvraag van een financiering.

Het opstellen van de jaarrekening

Voor ondernemers in Den Bosch en in de omgeving van Den Bosch stellen wij, indien gewenst, een jaarrekening op. De jaarrekening geeft u een overzicht van de financiële gang van zaken. Ook kunt u aan de hand van de jaarrekening een vergelijking maken met bijvoorbeeld voorgaande jaren of branchegenoten. Ook wordt de jaarrekening gebruikt als middel voor het afleggen van financiële verantwoording van een ondernemer aan de Belastingdienst. De gegevens uit de jaarrekening worden gebruikt bij het indienen van de winstaangifte inkomstenbelasting. Ook bij controle kijkt de Belastingdienst aan de hand van de jaarrekening of alles netjes is gedaan. Voor ondernemers in Den Bosch en omstreken houden wij rekening met bovenstaande doelen bij het opstellen van de jaarrekening. Wilt u meer informatie over onze diensten? Wij staan u graag te woord.